עבירות רכוש

עבירות רכוש הן עבירות אשר מובילות לפגיעה בקניינו ורכושו של אדם, ובמקרים מסויימים גם לפגיעה בזכויותיו על רכושו באופן מוחלט. בשל כך, בתי המשפט בישראל רואים בעבירות רכוש כחמורות ביותר. העונשים הקבועים בחוק בגין עבירות אלו תלויות בנסיבות המקרה, למשל, גובה הרכוש המדובר והצורה בה בוצעה העבירה. בין היתר, לצורך החלטת הענישה נבדקת האפשרות אם היה שימוש באלימות, ובנוסף נעשה בירור האם במהלך הפגיעה ברכוש הייתה כוונה לבצע גניבה או פשע אחר. 

ראוי לציין כי ספר החוקים מבחין בין מספר סוגי גניבות כדלקמן:

גניבה מאדם פרטי על ידי אדם פרטי – עבירה שהמאסר עליה הוא עד שלוש שנות מאסר וזאת בהנחה שאין בנמצא נסיבות המחייבות החמרה ולצד התנאי כי מדובר בעבירה יחידה בכתב האישום ולא בעבירה נלווית.
גניבת רכוש מהמדינה על ידי עובד ציבור – בהנחה והרכוש שנגנב עולה בשוויו על אלף ש”ח ניתן יהיה להשית על הנאשם עד 10 שנות מאסר.
גניבת רכוש ממעסיק על ידי עובד – גם כאן, בהנחה ושוויו של הרכוש עולה על אלף שקלים, ניתן יהיה להשית עונש של עד שבע שנות מאסר.
גניבת נכס של תאגיד על ידי בעל משרה בתאגיד – על עבירה זו יוטל עונש של עד שבע שנות מאסר בפועל.
עבירת הפריצה מנגד מוגדרת ככניסה לא חוקית וללא אישור למבנה, וזאת באמצעות איום, תחבולה או שימוש באלימות. העונש שיושת על מי שהואשם בעבירת הפריצה ייקבע על פי מגוון משתנים ובהם סוג הרכוש שנגנב, מטרת הפריצה וכיוצא באלה.

לבסוף, עבירת השוד היא למעשה עבירת גניבה בנסיבות מחמירות שבמהלך הגניבה או בתכוף לפניו או לאחריו בוצע מעשה אלימות או איום באלימות כלפי אדם או בנרכס כדי להשיג את הדבר הנגנב. העונש המקסימאלי בעבירת השוד עומד על 14 שנות מאסר, כאשר ביצוע שוד באמצעות נשק או במכשיר שיש בהם כדי לסכן או לפגוע או שהיה בחבורה או שפצע אדם והשתמש באלימות אחרת כלפי גופו של אדם בגינה ניתן להשית על הנאשם עד 20 שנות מאסר.

ייצוג בכל העבירות הפליליות

עבירות אלימות

חקירה משטרתית

ייצוג קטינים

עבירות סמים

עבירות רכוש

אלימות במשפחה

ליווי וייעוץ חקירות במשטרה

עבירות צווארון לבן

עבירות מין

עבירות איכות סביבה

Open chat
שלום, צריכים עזרה?
במה אוכל לעזור לכם?
Powered by
דילוג לתוכן