עבירות איכות סביבה

לפי הגישה המתפתחת בפסיקה, עבירות סביבתיות הן עבירות כלכליות במהותן-

אי הפנמת עלויות כלכליות חיצוניות על ידי מעוולים סביבתיים, גורמת לקופת המדינה ולציבור לשאת בנטל. לפיכך, מדיניות הענישה אשר השתרשה בפסיקה הנו כזו לפיה יש להחמיר ולהעלות את רף הענישה.

פעולות הניקוי, והשמירה על איכות הסביבה כרוכות בהוצאה כלכלית ניכרת, מעדיפים הנאשמים, ואחרים העוסקים בתחומים העלולים לפגוע באיכות הסביבה, לחסוך בהוצאות אלו, גם אם הדבר פוגע באיכות הסביבה. על כן הקנס צריך להיות כזה שיגרום לנאשמים אלו, ולכל העוסקים בתחום, להפנים את העלות הכלכלית של השמירה על איכות הסביבה לפעילותם הכלכלית.

אף כאשר עסקינן ברשות מקומית ולא בגורם פרטי, מצא בית המשפט לנכון להחמיר עם הרשות המקומית. לטענת המדינה, הענישה מקלה והיה מקום להחמיר בה. מלכתחילה יתכן והיה ממש בטיעון המדינה בנושא קולת העונשים.

מטרתו של חוק זה, להגן ולשמור על איכות נאותה של הסביבה, למנוע פגיעה בסביבה ולהשיב את המצב לקדמותו במקרה של פגיעה, וזאת על ידי הגברת אמצעי האכיפה והחמרה בענישה בחמישה חוקים שעניינם הגנה על הסביבה.

החוק קובע מספר הוראות:

– העלאת גובה הקנסות;

– קנס על עבירה נמשכת;

– סיווג עבירות מסוג של אחריות קפידה;

– הטלת אחריות על נושאי משרה ועוד, על ידי תיקון עקיף בחמישה חוקים, ובהם גם חוק למניעת מפגעים, התשכ"א- 1961.

הענישה הקיימת עושה, במקרים רבים, את ביצוע העבירה לכדאית מבחינה כלכלית. מוצעים על כן דרכי ענישה ואמצעי אכיפה אשר יעשו עבירות הפוגעות באיכות הסביבה לבלתי כדאיות מבחינה כלכלית ובכך יביא החוק לצמצום העבירות נגד הסביבה.

עינינו הרואות כי הן המחוקק והן בתי המשפט אינם מקלים ראש בעבירות של איכות הסביבה, במיוחד לאור הקלות הבלתי נסבלת שבהן נעברות העבירות. במיוחד נכון הדבר כאשר מבצע העבירה הינה רשות ציבורית שמתוקף תפקידה צריכה להוות דוגמא ולשמש נר לרגליהם של תושביה, שהרי "אם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו אזובי הקיר". הטענה כי לרשות מקומית אין תקציב מספיק, או כי סדר עדיפותיה שונה- אינה משמשת הצדקה לרשות מקומית לעבור על חוק ברור, ובמיוחד כשמדובר בחוק שמטרתו למנוע מפגעים חמורים לציבור.

ייצוג בכל העבירות הפליליות

עבירות אלימות

חקירה משטרתית

ייצוג קטינים

עבירות סמים

עבירות רכוש

אלימות במשפחה

ליווי וייעוץ חקירות במשטרה

עבירות צווארון לבן

עבירות מין

עבירות איכות סביבה

Open chat
שלום, צריכים עזרה?
במה אוכל לעזור לכם?
Powered by
דילוג לתוכן